Uppdrag

Ett urval av uppdrag och anställningar de senaste 15 åren.

.SE / Mosync
Astando/Mosync
Bloo AB
Ace Interactive
Ericsson
Ericsson
Sony Ericsson
Semionetix
Rymdbolaget
Askus
Digital Illusions
Digital Illusions
Digital Illusions
Refraction Games
Medico AB
ABN Amro bank
Electronic Arts
Electronic Arts

Mosync

2010 (Konsult)
Utveckling av produkten Bredbandskollen för mobiler som stöds av Mosync dvs. (Dem flesta) Nokia, SonyEricsson, WindowsMobile, Android, Samsung etc..etc..
www.mosync.com
www.bredbandskollen.se

Arbetsuppgifter

Utveckling C/C++
GUI/UI Grafisk användargränssnitt
Nätverks hantering för mätning

Teknik:

VisualStudio (updaterad SDK MoSync)

Astando/Mosync

2009 – 2010 (Konsult)
Vidareutveckling av Teduco som ingår i E-Adept projektet för en GPS baserad mobil applikation till synskadade och gående, klientapplikation är baserad på MobileSorcerys SDK (Mosync2).
TeDuco har fått internationell uppmärksamhet och vunnit flera utmärkelser
* BTH innovation prize (Cut the wire award 2010) t.ex.

Mosync2 är ett ”cross platform” SDK som genererar applikationen på flera Mobila plattformar Ex:Symbian / Java / WindowMobile m.m..
www.eadept.se
www.astando.se
www.mosync.com

Arbetsuppgifter

Vidare utveckling C/C++
Felsökning
Optimering
Implementering av nya krav
Uppdatera Larm & Tal systemet
GUI/UI Grafisk och Tal baserat användargränssnitt

Teknik:

VisualStudio (updaterad SDK MoSync)

Bloo AB

2009 (Konsult)
Vidare utveckling av BlooFlirt klienten som är en mobil applikation baserad på MobileSorcerys SDK MoSync.

BlooFlirt Kommunicerar med Bloo-Server över SOAP-protokollet.

BlooFlirt är klient delen i ett Socialt nätverk för mobiltelefoner

www.bloo.se

Arbetsuppgifter

Vidare utveckling C/C++
Uppgradering av Gui
Protokoll utveckling SOAP
Implementering av nya krav

Teknik:

SDK MoSync (Eclipse miljö)

Ace Interactive

2008-2009 (Konsult)
Vidareutveckling och ansvarig för grafikmotorn. Utveckling av ActiveX ctrl för Flash, Videospelare av övre skärmen till spelterminaler. Används bl.a. för uppspelning av ”Attract movies”,

Utveckling/programmering, av olika komponenter spellobby, service lägen och plattformspecifika delar för samtliga system.

Vidare utveckling av deras testverktyg för automatiserade tester samt uppbyggnad av ett test bibliotek. Svårare felsöknings fall som berörde spelterminalen.

www.aceinteractive.se

Arbetsuppgifter:

Programmering av klienten IVT C/C++
Ansvarig för grafikmotorn flash/video
Felsökning och stabilitets lösningar till IVT Trouble Reports (TR)
Implementera nya krav efter change requests(CR)
Vidare utveckling av testverktyg C# .Net
Utveckling av ett generisk test bibliotek för test automation.
Basic Test, diverse verktygs utveckling.
Teknik:

Visualstudio 2005 & 2008
Memory Validator
VTune
PERL för div shellbaserad scripts.
C# för Texas samt lib (test bibliotek) utveckling.
f_in_box activeX controller C/C++
3D studio max
DirectX 9
Adobephotoshop
Flash CS 3 (konvertering av filmer)

Ericsson

2005-2008 (Konsult)
Vidareutveckling och ansvarig för Ericssons interna testverktyg IMSLoad.

IMS = IP Multimedia Subsystem. “Ericsson’s IMS-baserade service möjlig gör kommunikation via olika medier som röst samtal, text, bild & video eller rentav kombinera dem efter användarens önskemål.”

Lastverktygens uppgift är att simulera flera tusentals användare som ringer diverse typer av samtal samtidigt, Voip, OMA Poc, med/utan media, multimedia etc. listan kan göras lång. Används internt för att last testa delar av IMS lösningar till slutkund. Kraven för IMSLoad är extremt höga, stabilitet, prestanda och antal användare (minne) Exempel 7 dagars stabilitet, med flera tusen samtal per sekund för 100-tusentals användare.

Arbetsuppgifter:

Vidare utveckling av IMSload
Felsökning, rättning (TR)
Optimering av prestanda & minne
Implementera nya krav efter change requests (CR)
Basic test & Performance test & Stability test
Migrering till 64 bitars Windows
Teknik

Visualstudio 6, 2001,2003,2005 & 2005 Team Suite Edition (C/C++)
MS egen profiler från Team Suite Edition.
Rational purify
Devpartners profiler
PERL för shellbaserad scripts. Automatisering av release byggen m.m.
POC Reference test suite (vid test)
Ethereal

Optimering gjorts på låg, mellan och hög nivå

Låg = funktions nivå, loopar, egen runtime lib m.m.

Mellan = struktur nivå, större algoritmer.

Hög = arkitektur m.m.

Ericsson

2004-2005 (Konsult)
Test Tools design,
Utveckling och framställning av diverse referens verktyg för POC=Push to talk Over Cellular Vidare utveckling av Reference test suite, där klienter och servrar ingick, för att simulera ett slutet Push to Talk system. Referens verktygen användes av samtliga telefon operatörer vid utveckling av deras system, telefoner och applikationer som stödjer IETF standarden för POC.

Arbetsuppgifter:

programmering av klienten Poc One
Felsökning och stabilitets lösningar till Poc Server & Sip Core
Optimering av Sip Stacken.
framställning av script miljö för våra interna verktyg.
Teknik

Visual studio 2003 (.net) C/C++
PERL
Clearcase
ClearQuest

Sony Ericsson

2003-2004 (Anställd)
Verktygsutvecklare för utvecklings miljön (SDE), automatisering av kritiska arbetsuppgifter där dem tidigare utfördes manuellt för att spara tid och eliminera fel. Ta fram diverse verktyg efter önskemål och krav specifikationer, så väl stora som små.

Arbetsuppgifter:

Programmering
Automatisering av arbetes processer
Nya funktioner till utvecklingsmiljön för mobiltelefoner
Addin till VisualStudio 2003 .Net för SDE verktyg
Verktygs utveckling av alla möjliga slag
Verktygs support
Utvärdering av diverse utvecklings miljöer
Bistå med blixt insatser för CM (integrations) gruppen
Teknik

Visual Studio 6 & 2003 .Net C#,C/C++
PERL
utvecklings miljö (SDE)
Clearcase (CME2)
Felrapporterings verktyg (FIDO)

Semionetix

Semionetix 2003 (Konsult)
Realtidsutvecklare & rådgivare för framtagning av plattformen för interaktiv utbildning. Utvecklings insatser för produkten interaktiv kemi, som använder sig av 3D och scenanimationer för att lära ut kemi för högstadiet via spel och inlärning.

Arbetsuppgifter:

Ta fram strategin hur produkten skulle kunna levereras i tid
Utvecklingen för att få klar produkten inom 3 månader.
Utveckling av Brick spel, och sammankoppling av helheten bla: meny system och dess upplägg.
Utveckling av dynamisk 3D motor för realtids visualisering.
Teknik

VisualStudio.net 2003 C/C++
PERL (Verktygs utveckling)
Direct-X (com-programering)
3D-Studiomax
Photoshop 7
My-SQL

www.semionetix.com

Rymdbolaget

2001-2003 (Konsult)
Systemtestare för projekt SMART-1. Kravanalys och testfallshantering för samtliga core-moduler som:

AOC = Attitude & Orbit Control.
POW = Power module.

FDIR = Fault Detection Isolation Recovery.

THERM = Thermal module.

Utveckling av testskripter baserade på testfall i CLOTS.

Access TCDB (testfalls databas)
Rational ClearCase
CLOTS
Utveckling av div. verktyg i C/C++ och MFC för att underlätta administration av testprocedurer. Framtagning av ett GUI-verktyg för ClearCase det specifika formatet för projektet. Sammanställning av arbetsmiljö, filstruktur och kompilerings miljö för systemtest.

MS Visual Studio 6, 2001 C/C++
CygWin
Automatiserade tester för systemtest av satelliten SMART-1 i OCOE. Redovisning av testresultat samt fel-rapporter till respektive databas.

OCOE testplatform
Rational ClearQuest

Askus

2001 (Konsult)
R&D och Rådgivning för PDA & Pocket PC med Win-CE inom realtids utveckling och dess fallgropar och möjligheter.

Arbetsuppgifter:

R&D
Utveckling av ett Demo
Teknik

MS Embedded Visual Studio C/C++ (Win CE)
Pocket PC simulator.
Palm OS SDK

Digital Illusions

2001 (Anställd)
Utveckling av diverse verktyg till Battlefield 1942. införsäljnings demo till kund som var baserad på Codename Eagle motorn.

Specialeffekter och system från Ralli Sport Challange ärvdes in till Battlefield 1942 där man tog till vara på godbitarna mellan olika projekt.

Verktygs utveckling för att behandla större satellit bilder för mark texturer, med möjlighet till valfri styckning efter ett rutnät.

Digital Illusions

2000-2001(Anställd)
Utveckling av X-Box spelet Ralli Sport Challenge, Ansvarig för specialeffekter programmering och utbyggnad av 3D-motorn för bättre hantering av partikelsystem. Förstudier, planering, Utveckling för Win-CE

Teknik

WIN CE (prototyp för X-Box)
MS Visual Studio C/C++
NVIDIAs Xbox verktyg
Direct-X debug verktyg
MS Visual Sourcesafe

“Ralli Sport Challenge”

Digital Illusions

1999-2000 (Anställd)
Lead programmerare för PC-spelet ”Arvet från Rosemondhill” Am titel: ”Legacy of Rosemond Hill”

Planering, koordinering och uppföljning av resurser. Redovisade till kund, PAN interactive. Huvudansvarig för spelutvecklingen.

MS Project

MS Visual Studio C/C++,Direct-X

Excell/VB (Redovisning)

MS Visual Sourcesafe

MS Install shield

Easy CD

Creator

Refraction Games

1999(Anställd)
Utveckling av PC-spelet Codename-Eagle, föregångare till nu kända Battlefield 1942. Systemering och implementation av specialeffekter, optimering av 3D motor. Utveckling av spelmoduler samt utveckling av diverse verktyg för att underlätta bild behandling, Ansvarig för mastring av produkten samt framställning av installationsprogram.

MS Visual Studio C/C++, MFC

DirectX,

3D Studio Max

Photoshop

RAD video tools Smacker & Bink filmformat

Install shield

Easy CD Creator

“Codename Eagle”

Medico

1998 (Konsult)
Utveckling av ett program som visualiserar en människa i full 3D. Programmet visar kroppen i valfria vinklar och texturer

Förnster GUI i MFC

MS Visual Studio C/C++, MFC

MS Direct-X

3D Studio Max

Adobe Photoshop

Amro Bank

1998 (Konsult)
Verktygs utveckling
Uppgradering av Excelbaserade rapportverktyg från Excel 4.0 till Excel 5.0 med VB. Framtagning och implementation av nya funktioner för rapportverktygen

Excel 5.0, VB

Excel 4.0, Macro

Visual basic

Electronic Arts

1995 (Konsult)
Förstudie. Sammanställning av speldesign, projektplanering samt kravspecifikationer. Utveckling av en VR-simulator som användes för demonstration av spelkonceptet.

Watcom C/C++

Render Morphics (senare Direct X)

MS Project

Electronic Arts

1995-1998 (Konsult)
Framtagning av spelet ”Autodestruct” för Sony playstation. Data spel i 3D, Realtid. Personal-ansvarig för rekrytering. Utveckling av spelets 3D motor, specialeffekter, spelmoduler samt diverse verktyg, Kodoptimering för minne samt hastighet. Framtagning av realtids-databaser för produkten. Spelet programmerades i Gnu-C samt assembler. Verktygsprogrammering

Gnu-C

MS Visual Studio C/C++

Assembler

Gnu CVS

Code Wright

3D Studion Max

Adobe Photoshop

“Autodestruct”